Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 1
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 1
Elwyn Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Aled Wyn Jones 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 1
Edgar Wyn Owen 1
Elfed Powell Roberts 1
Angela Russell 1
Mike Stevens 1
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 1
Owain Williams 1