Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Robert Glyn Daniels 2
Elwyn Edwards 2
Simon Glyn 1
Gareth Wyn Griffith 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Jones 2
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 2
Aled Wyn Jones 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Powell Roberts 1
Angela Russell 2
Mike Stevens 0
Gethin Glyn Williams 2
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2