Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 1
Annwen Hughes 1
Elwyn Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Aled Wyn Jones 1
Dafydd Owen 1
Edgar Wyn Owen 1
Elfed Powell Roberts 1
Angela Russell 1
Mike Stevens 1
Gruffydd Williams 1
Owain Williams 1