Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dylan Bullard 0
Peter Read 0
Gareth Thomas 1
Hefin Underwood 1