Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Robert Glyn Daniels 0
Simon Glyn 0
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 1
Peredur Jenkins 2
Eric M. Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Dafydd Meurig 2
Edgar Wyn Owen 0
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 1
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 1
Gethin Glyn Williams 2