Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Elwyn Edwards 1
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 1
Simon Glyn 0
Alwyn Gruffydd 1
Judith Mary Humphreys 0
Nia Wyn Jeffreys 1
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Elin Walker Jones 0
Charles Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 1
Edgar Wyn Owen 1
John Pughe Roberts 0
Eirwyn Williams 1
Elfed Williams 1