Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Gwyrfai, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 1
Gareth Wyn Griffith 1
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 0
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 0
Charles Wyn Jones 0
Olaf Cai Larsen 0
I. Dilwyn Lloyd 0
W. Roy Owen 0
Edgar Wyn Owen 1
Jason Wayne Parry 0
Ioan Thomas 0
Elfed Williams 1
Cemlyn Rees Williams 0