Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Gwyrfai, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 1
Gareth Wyn Griffith 0
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 0
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 0
Charles Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 1
I. Dilwyn Lloyd 0
W. Roy Owen 0
Edgar Wyn Owen 1
Jason Wayne Parry 1
Ioan Thomas 1
Elfed Williams 0
Cemlyn Rees Williams 1