Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Gwyrfai, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 2
Gareth Wyn Griffith 1
Judith Mary Humphreys 2
Craig ab Iago 0
Elwyn Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 2
Sion W. Jones 0
Charles Wyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
I. Dilwyn Lloyd 0
W. Roy Owen 0
Edgar Wyn Owen 1
Jason Wayne Parry 1
Ioan Thomas 1
Elfed Williams 1
Cemlyn Rees Williams 1