Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Meirionnydd, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 0
Alan Jones Evans 0
Annwen Hughes 0
Louise Hughes 1
Peredur Jenkins 1
Linda Ann Jones 0
Anne Lloyd Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Beth Lawton 0
Dilwyn Morgan 0
Linda Morgan 0
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 0
John Pughe Roberts 1
Dyfrig L. Siencyn 0
Mike Stevens 0
Gareth Thomas 0
Gethin Glyn Williams 1