Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Bangor Ogwen, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Steve Collings 1
Dylan Fernley 0
Gareth Wyn Griffith 1
Richard Medwyn Hughes 0
Elwyn Jones 1
Keith Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Dafydd Meurig 1
Dafydd Owen 1
Nigel Pickavance 0
Rheinallt Puw 1
Gareth A. Roberts 0
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 1
Catrin Wager 0