Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd, 5 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Gareth Wyn Griffith 1
John Brynmor Hughes 0
Anne Lloyd Jones 0
Berwyn Parry Jones 1
Gareth A. Roberts 0
John Pughe Roberts 0
Paul John Rowlinson 1
Owain Williams 1