Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Gofal, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 3
Annwen Daniels 3
Anwen J. Davies 2
Alan Jones Evans 3
Simon Glyn 0
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 1
Gareth Jones 3
Eryl Jones-Williams 3
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 3
Dafydd Owen 3
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 3
Angela Russell 3