Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Alan Jones Evans 1
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 0
Gareth Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Beth Lawton 1
Dafydd Owen 1
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 1
Angela Russell 1