Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 1
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 3
Alwyn Gruffydd 3
Judith Mary Humphreys 3
Elwyn Jones 3
Gareth Jones 2
Elin Walker Jones 3
Olaf Cai Larsen 3
Beth Lawton 2
Dewi Owen 2
Elfed Powell Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 3
Paul John Rowlinson 3