Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Meirionnydd, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Freya Bentham 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 0
Alan Jones Evans 0
Annwen Hughes 0
Louise Hughes 1
Peredur Jenkins 1
Linda Ann Jones 0
Anne Lloyd Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Beth Lawton 0
Dilwyn Morgan 0
Linda Morgan 0
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 0
John Pughe Roberts 1
Dyfrig L. Siencyn 0
Mike Stevens 0
Gareth Thomas 0
Gethin Glyn Williams 1
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Bentham 2
Steve Collings 1
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 2
Gareth Williams 1
Cemlyn Rees Williams 1
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Bentham 2
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Paul John Rowlinson 2
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Daniels 0
Anwen J. Davies 0
Annwen Hughes 1
John Brynmor Hughes 1
Judith Mary Humphreys 1
Linda Ann Jones 0
Anne Lloyd Jones 1
Charles Wyn Jones 1
Eryl Jones-Williams 0
Olaf Cai Larsen 1
Dewi Owen 0
Edgar Wyn Owen 1
Dewi Wyn Roberts 0
Hefin Underwood 0
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Anne Lloyd Jones 1
Dewi Owen 1
Peter Read 0
Mike Stevens 1
Ioan Thomas 0
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Bentham 2
Dylan Bullard 3
Stephen W. Churchman 3
Steve Collings 1
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 3
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 3
Alan Jones Evans 3
Aled Ll. Evans 3
Dylan Fernley 3
Peter Antony Garlick 3
Simon Glyn 3
Gareth Wyn Griffith 3
E. Selwyn Griffiths 3
Alwyn Gruffydd 3
Annwen Hughes 3
John Brynmor Hughes 2
Louise Hughes 3
Richard Medwyn Hughes 3
Judith Mary Humphreys 3
Craig ab Iago 2
Nia Wyn Jeffreys 3
Peredur Jenkins 3
Linda Ann Jones 1
Elwyn Jones 3
Gareth Jones 2
Keith Jones 3
Anne Lloyd Jones 3
Aeron M. Jones 3
Eric M. Jones 3
Kevin Morris Jones 3
Berwyn Parry Jones 3
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 3
Aled Wyn Jones 3
Charles Wyn Jones 3
Huw Gruffydd Wyn Jones 3
Eryl Jones-Williams 3
Olaf Cai Larsen 3
Beth Lawton 3
I. Dilwyn Lloyd 3
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 2
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 3
Dewi Owen 3
W. Roy Owen 2
Edgar Wyn Owen 3
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 3
Rheinallt Puw 1
Peter Read 2
Gareth A. Roberts 3
W. Gareth Roberts 1
Elfed Powell Roberts 3
John Pughe Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 3
Mair Rowlands 3
Paul John Rowlinson 3
Angela Russell 3
Dyfrig L. Siencyn 3
Mike Stevens 2
Gareth Thomas 3
Ioan Thomas 2
Hefin Underwood 2
Catrin Wager 3
Eirwyn Williams 3
Elfed Williams 3
Gareth Williams 3
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 3
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 2