Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 3
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 0
Elwyn Edwards 4
Simon Glyn 4
Gareth Wyn Griffith 1
Louise Hughes 3
Linda Ann Jones 1
Keith Jones 1
Anne Lloyd Jones 4
Eric M. Jones 4
Gareth Tudor Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 4
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
I. Dilwyn Lloyd 4
Edgar Wyn Owen 4
Peter Read 0
Gareth A. Roberts 4
Gareth Thomas 1
Eirwyn Williams 3
Gruffydd Williams 4
Owain Williams 3