Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Hughes 1
Eryl Jones-Williams 1
Dilwyn Morgan 0
Dafydd Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 1
Peter Read 1
John Pughe Roberts 0
Angela Russell 1
Elfed Williams 2
Gethin Glyn Williams 1
Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 6 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Steve Collings 1
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Eryl Jones-Williams 0
Dafydd Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 1
Peter Read 2
Angela Russell 3
Elfed Williams 3
Gareth Williams 1
Pwyllgor Ardal Dwyfor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dylan Bullard 1
Stephen W. Churchman 1
Anwen J. Davies 0
Aled Ll. Evans 1
Simon Glyn 0
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
John Brynmor Hughes 0
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Dafydd Meurig 1
Peter Read 0
W. Gareth Roberts 1
Dewi Wyn Roberts 2
Angela Russell 2
Hefin Underwood 2
Eirwyn Williams 2
Gareth Williams 2
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 1
Pwyllgor Craffu Gofal, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Annwen Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Alan Jones Evans 2
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 1
Gareth Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 0
Beth Lawton 2
Dafydd Owen 2
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 2
Angela Russell 2
Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Alan Jones Evans 1
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 0
Gareth Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Beth Lawton 1
Dafydd Owen 1
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 1
Angela Russell 1
Pwyllgor Pensiynau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 2
Annwen Daniels 0
Simon Glyn 0
John Brynmor Hughes 1
Peredur Jenkins 2
Aled Wyn Jones 2
Edgar Wyn Owen 0
Peter Read 1
John Pughe Roberts 2
Ioan Thomas 1
Pwyllgor Trwyddedu Canolog, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Steve Collings 1
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Sion W. Jones 0
Eryl Jones-Williams 2
Dafydd Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Peter Read 1
Angela Russell 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Steve Collings 1
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Sion W. Jones 0
Eryl Jones-Williams 2
Dafydd Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Peter Read 1
Angela Russell 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Louise Hughes 1
Eryl Jones-Williams 1
Peter Read 0
Gareth Thomas 0
Gethin Glyn Williams 1
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Gareth Thomas 0
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dylan Bullard 0
Peter Read 0
Gareth Thomas 1
Hefin Underwood 1
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Bentham 2
Dylan Bullard 2
Stephen W. Churchman 3
Steve Collings 1
Annwen Daniels 3
Robert Glyn Daniels 3
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 3
Alan Jones Evans 3
Aled Ll. Evans 3
Dylan Fernley 3
Peter Antony Garlick 3
Simon Glyn 3
Gareth Wyn Griffith 2
E. Selwyn Griffiths 3
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 3
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 3
Richard Medwyn Hughes 3
Judith Mary Humphreys 3
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 2
Peredur Jenkins 2
Linda Ann Jones 2
Elwyn Jones 3
Gareth Jones 3
Keith Jones 2
Anne Lloyd Jones 2
Aeron M. Jones 3
Eric M. Jones 3
Kevin Morris Jones 3
Berwyn Parry Jones 2
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 2
Aled Wyn Jones 3
Charles Wyn Jones 3
Huw Gruffydd Wyn Jones 3
Eryl Jones-Williams 3
Olaf Cai Larsen 3
Beth Lawton 2
I. Dilwyn Lloyd 3
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 2
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 3
Dewi Owen 3
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 3
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 2
Rheinallt Puw 2
Peter Read 1
Gareth A. Roberts 3
W. Gareth Roberts 0
Elfed Powell Roberts 3
John Pughe Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 3
Mair Rowlands 3
Paul John Rowlinson 3
Angela Russell 3
Dyfrig L. Siencyn 3
Mike Stevens 2
Gareth Thomas 3
Ioan Thomas 1
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 3
Eirwyn Williams 3
Elfed Williams 3
Gareth Williams 3
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 3
Cemlyn Rees Williams 2