Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Meirionnydd, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 0
Alan Jones Evans 0
Annwen Hughes 0
Louise Hughes 1
Peredur Jenkins 1
Linda Ann Jones 0
Anne Lloyd Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Beth Lawton 0
Dilwyn Morgan 0
Linda Morgan 0
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 0
John Pughe Roberts 1
Dyfrig L. Siencyn 0
Mike Stevens 0
Gareth Thomas 0
Gethin Glyn Williams 1
Pwyllgor Craffu Gofal, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 3
Annwen Daniels 3
Anwen J. Davies 2
Alan Jones Evans 3
Simon Glyn 0
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 1
Gareth Jones 3
Eryl Jones-Williams 3
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 3
Dafydd Owen 3
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 3
Angela Russell 3
Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Annwen Daniels 2
Anwen J. Davies 1
Alan Jones Evans 1
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 0
Gareth Jones 1
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 2
Dafydd Owen 1
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 2
Angela Russell 2
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Freya Hannah Bentham 1
Dylan Bullard 1
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 0
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 2
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 1
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 1
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Judith Mary Humphreys 2
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Peredur Jenkins 1
Linda Ann Jones 1
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 2
Keith Jones 1
Anne Lloyd Jones 1
Aeron M. Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 1
Elin Walker Jones 1
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 1
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 1
Dilwyn Morgan 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 1
Nigel Pickavance 1
Rheinallt Puw 1
Peter Read 0
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 0
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 2
Ioan Thomas 0
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 1
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 1