Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 1
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 1
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 0
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Aled Wyn Jones 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 1
Edgar Wyn Owen 1
Elfed Powell Roberts 1
Angela Russell 1
Mike Stevens 1
Gethin Glyn Williams 0
Gruffydd Williams 1
Owain Williams 1
Fforwm Ardal Gwyrfai, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 1
Gareth Wyn Griffith 1
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 0
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 0
Charles Wyn Jones 0
Olaf Cai Larsen 0
I. Dilwyn Lloyd 0
W. Roy Owen 0
Edgar Wyn Owen 1
Jason Wayne Parry 0
Ioan Thomas 0
Elfed Williams 1
Cemlyn Rees Williams 0
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Robert Glyn Daniels 2
Elwyn Edwards 1
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 1
Elwyn Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 2
Aled Wyn Jones 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Powell Roberts 2
Angela Russell 2
Mike Stevens 1
Gethin Glyn Williams 2
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Elwyn Edwards 1
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 1
Alwyn Gruffydd 1
Judith Mary Humphreys 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Elin Walker Jones 1
Charles Wyn Jones 0
Olaf Cai Larsen 1
Edgar Wyn Owen 1
John Pughe Roberts 0
Eirwyn Williams 1
Elfed Williams 1
Y Cyngor, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Bentham 2
Dylan Bullard 2
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 2
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 0
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 2
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 1
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 2
Louise Hughes 1
Richard Medwyn Hughes 1
Judith Mary Humphreys 2
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 2
Peredur Jenkins 2
Linda Ann Jones 0
Elwyn Jones 2
Keith Jones 2
Anne Lloyd Jones 2
Aeron M. Jones 0
Eric M. Jones 2
Gareth Tudor Morris Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 2
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 0
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 2
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 1
W. Roy Owen 2
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 1
Rheinallt Puw 2
Peter Read 1
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 1
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 1
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 1
Ioan Thomas 2
Hefin Underwood 2
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 1
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 2