Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ardal Dwyfor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dylan Bullard 1
Stephen W. Churchman 1
Anwen J. Davies 0
Aled Ll. Evans 1
Simon Glyn 0
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
John Brynmor Hughes 0
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Dafydd Meurig 1
Peter Read 0
W. Gareth Roberts 1
Dewi Wyn Roberts 2
Angela Russell 2
Hefin Underwood 2
Eirwyn Williams 2
Gareth Williams 2
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 1
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 5
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Elwyn Edwards 6
Peter Antony Garlick 1
Simon Glyn 4
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 5
Nia Wyn Jeffreys 1
Anne Lloyd Jones 5
Eric M. Jones 6
Berwyn Parry Jones 5
Elin Walker Jones 4
Huw Gruffydd Wyn Jones 5
I. Dilwyn Lloyd 4
Dafydd Meurig 1
Edgar Wyn Owen 5
Gareth A. Roberts 5
Mair Rowlands 1
Eirwyn Williams 6
Gruffydd Williams 4
Owain Williams 5
Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Elwyn Edwards 1
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 1
Simon Glyn 0
Alwyn Gruffydd 1
Judith Mary Humphreys 0
Nia Wyn Jeffreys 1
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Elin Walker Jones 0
Charles Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 1
Edgar Wyn Owen 1
John Pughe Roberts 0
Eirwyn Williams 1
Elfed Williams 1
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Gareth Thomas 0
Y Cabinet, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Gareth Wyn Griffith 6
Craig ab Iago 7
Nia Wyn Jeffreys 7
Aled Wyn Jones 1
Dafydd Meurig 7
Dilwyn Morgan 4
Dyfrig L. Siencyn 6
Gareth Thomas 7
Ioan Thomas 6
Catrin Wager 5
Cemlyn Rees Williams 6
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Freya Hannah Bentham 1
Dylan Bullard 1
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 0
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 2
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 1
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 1
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Judith Mary Humphreys 2
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Peredur Jenkins 1
Linda Ann Jones 1
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 2
Keith Jones 1
Anne Lloyd Jones 1
Aeron M. Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 1
Elin Walker Jones 1
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 1
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 1
Dilwyn Morgan 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 1
Nigel Pickavance 1
Rheinallt Puw 1
Peter Read 0
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 0
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 2
Ioan Thomas 0
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 1
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 1