Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau  ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu ar y meysydd canlynol:

 

·      Adfywio ac Economi

·      Gwynedd Werdd

·      Amgylchedd

·      Rhwydwaith Trafnidiaeth a Chludiant Cymunedol

·      Grymuso Cymunedau

·      Gwastraff

·      Tai

·      Iaith

·      Lleihau ôl-troed Carbon

·      Cynllun Datblygu Lleol

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lowri Haf Evans. 01286 679878