Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Rhoi cyfeiriad strategol a sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau Iaith, gofynion polisïau ieithyddol y Cyngor a gwaith partneriaethol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gurffydd Sion Ellis. 01286 679870