Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu materion yn ymwneud â swyddogaethau yr:

 

·      Adran Addysg

·      Adran Economi a Chymuned

·      GwE

·      Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

·      Tîm Arweinyddiaeth a Chyfreithiol

·      Adran Cefnogaeth Gorfforaethol

·      Adran Gyllid

·      Gweithrediad Mewnol y Cyngor

·      Partneriaethau

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Eirian Roberts. 01286 679018