Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Dylan Bullard, Isgoed, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BU, , 07824 738 789, cynghorydd.dylanbullard@gwynedd.llyw.cymru
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07511 686480, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
Anwen J. Davies, PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL, 01758 720327, , cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru
Aled Ll. Evans, Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX, 01766 810703, 07786 015186, cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru
Simon Glyn, Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR, 01758 730326, 07929 348432, cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru
E. Selwyn Griffiths, 5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA, 01766 513142, 07444 299813, Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
Alwyn Gruffydd, Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN, 01766 513025, 07836 366899, Cynghorydd.AlwynGruffydd@gwynedd.llyw.cymru
John Brynmor Hughes, Tegfan Bach, Ffordd Gwydryn, Abersoch, Pwllheli Gwynedd, LL53 7EA, 01758 713959, 07909 922571, Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru
Nia Wyn Jeffreys, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07516 456065, cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru
Aled Wyn Jones, Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB, 01286 660662, 07778 164157, Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Peter Read, Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX, 01758 750196, 07876 725730, cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Wyn Roberts, Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH, 01758 713 893, 07796 797 062, cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru
W. Gareth Roberts, Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, , LL53 8DA, (01758) 760478, 07967 467379, cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru
Angela Russell, Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU, 01758 740555, 07789 554507, cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru
Hefin Underwood, 14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, , LL53 5AT, 01758 613859, 07872 665467, cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru
Eirwyn Williams, 20 Min y Môr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0EF, , , 01766 522802, , cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Williams, Arddol, 8 Trewerin, Botwnnog, Pwllheli Gwynedd, LL53 8RD, 01758 730 275, 07791 984515, cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gruffydd Williams, 3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF, , 07486 686783, cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Owain Williams, Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY, 01758 750557, 07768 960695