Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Annwen Daniels, 3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN, , 07551 338259, cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru
Robert Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 3YD, 01766 238 218, 07731 605557, cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru
Linda Ann Jones, Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 4NY, 01766 762775
Gareth Thomas, Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, , LL48 6PR, 01766 770015, 07855 441206, cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru