Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Freya Hannah Bentham, Cae Du, Harlech, Gwynedd, , LL46 2TT, 01766 780 200, 07765 353 561, cynghorydd.freyabentham@gwynedd.llyw.cymru
Steve Collings, Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA, 01248 600 424, , cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru
Aled Ll. Evans, Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX, 01766 810703, 07786 015186, cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru
E. Selwyn Griffiths, 5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA, 01766 513142, 07444 299813, Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
Alwyn Gruffydd, Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN, 01766 513025, 07836 366899, Cynghorydd.AlwynGruffydd@gwynedd.llyw.cymru
Judith Mary Humphreys, Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS, , 07521 964495, cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Elin Walker Jones, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07808 472204, cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Huw Gruffydd Wyn Jones, 62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, , LL57 2SS, 01248 351 331, 07776 132277, cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Wyn Roberts, Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH, 01758 713 893, 07796 797 062, cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Powell Roberts, Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, , LL41 4HN, , 07768 667508, cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru
Mair Rowlands, 9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, , LL57 1HQ, , 07912 433202, cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Williams, Arddol, 8 Trewerin, Botwnnog, Pwllheli Gwynedd, LL53 8RD, 01758 730 275, 07791 984515, cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Anest Gray Frazer, (Ni roddir cyfeiriad)
Dylan Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Karen Vaughan Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Dilwyn Elis Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
David Healey, (Ni roddir cyfeiriad)