Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Freya Hannah Bentham, Cae Du, Harlech, Gwynedd, , LL46 2TT, 01766 780 200, 07765 353 561, cynghorydd.freyabentham@gwynedd.llyw.cymru
Steve Collings, Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA, 01248 600 424, , cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru
Aled Ll. Evans, Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX, 01766 810703, 07786 015186, cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru
E. Selwyn Griffiths, 5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA, 01766 513142, 07444 299813, Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
Alwyn Gruffydd, Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN, 01766 513025, 07836 366899, Cynghorydd.AlwynGruffydd@gwynedd.llyw.cymru
Judith Mary Humphreys, Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS, , 07521 964495, cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru
Elin Walker Jones, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07808 472204, cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Huw Gruffydd Wyn Jones, 62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, , LL57 2SS, 01248 351 331, 07776 132277, cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Powell Roberts, Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, , LL41 4HN, , 07768 667508, cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru
Mair Rowlands, 9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, , LL57 1HQ, , 07912 433202, cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Williams, Arddol, 8 Trewerin, Botwnnog, Pwllheli Gwynedd, LL53 8RD, 01758 730 275, 07791 984515, cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Dylan Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Anest Gray Frazer, (Ni roddir cyfeiriad)
David Healey, (Ni roddir cyfeiriad)
Dilwyn Elis Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Karen Vaughan Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Dewi Wyn Roberts, Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH, 01758 713 893, 07796 797 062, cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru