Manylion cyswllt

Craig ab Iago

Llys Tegid
Allt Doli
Penygroes
Caernarfon
LL54 6NU

01286 479901
07825 661721

Lawrlwythwch manylion cyswllt Craig ab Iago fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Craig ab Iago fel ffeil CSV

cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Peter Antony Garlick

11 Beuno Terrace
Bontnewydd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2UA

01286 677 758
07799 777 035

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Antony Garlick fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Antony Garlick fel ffeil CSV

cynghorydd.petergarlick@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Wyn Griffith

17 Bryn y Môr
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4LY

01286 676869

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

Judith Mary Humphreys

Tyddyn Bach
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PS

07521 964495

Lawrlwythwch manylion cyswllt Judith Mary Humphreys fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Judith Mary Humphreys fel ffeil CSV

cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru

Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon
Llanrug
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4PR

01286 674372
07917 713099

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Charles Wyn Jones

Dwyros
Ffordd Glanffynnon
Llanrug
Caernarfon
LL55 4PP

01286 676733

Lawrlwythwch manylion cyswllt Charles Wyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Charles Wyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.charleswynjones@gwynedd.llyw.cymru

Elwyn Jones

Fferm Tan y Weirglodd
Waun Pentir
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

01248 354264
07936 545645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Eric M. Jones

Afallon
Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TU

01286 830626
07469 215011

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru

Kevin Morris Jones

11 Newton St
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd

01286 872345
07717 155513

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kevin Morris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kevin Morris Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru

Sion W. Jones

10 Cremlyn
Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AJ

07565 306965

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sion W. Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sion W. Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

01286676026
07795 230 072

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel ffeil CSV

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

I. Dilwyn Lloyd (Cadeirydd)

Eryri House
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AB

01286 882 149

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel ffeil CSV

cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YY

01286 650594
07900 331939

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

W. Roy Owen

39 Maes Meddyg
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2SF

01286 672 618
07817 674915

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru

Jason Wayne Parry

Enaid-y-Wawr
23 Cefn Dyffryn
Groeslon
Caernarfon
LL54 7TQ

01286 831 423
07900 594279

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jason Wayne Parry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jason Wayne Parry fel ffeil CSV

cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru

Ioan Thomas

Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 673828
07810 648647

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Cemlyn Rees Williams

Y Bwthyn
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1EB

01286 674977
07955 951403

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LL

01286 871406
07729 394230

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru