Manylion cyswllt

Ioan Thomas

Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 673828
07810 648647

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Cemlyn Rees Williams

Y Bwthyn
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1EB

01286 674977
07955 951403

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Dylan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Dewi Lake

(Ni roddir cyfeiriad)

Dylan Minnice

(Ni roddir cyfeiriad)

Arwyn Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Iona Wyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Menna Wynne Pugh

(Ni roddir cyfeiriad)

Alan Wynn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Richard Derwyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

LLion Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Eleri Morgan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Neil Foden

(Ni roddir cyfeiriad)

Godfrey Northam (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Edward Bleddyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr Gwilym Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Anest Gray Frazer

(Ni roddir cyfeiriad)

Elfed Morgan Morris

(Ni roddir cyfeiriad)

Donna Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)