Manylion cyswllt

Gareth Wyn Griffith

17 Bryn y Môr
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4LY

01286 676869

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

Dylan Fernley

24 Tan y Coed
Bangor
Gwynedd
LL57 1LU

07874 225209

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Fernley fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Fernley fel ffeil CSV

Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru

Elin Walker Jones

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07808 472204

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Meurig

Isfryn
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3LB

07765 400140

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Nigel Pickavance

30 Kingsley Avenue
Maesgeirchen
Bangor
Gwynedd
LL57 1TA

01248 370166
07944 694801

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nigel Pickavance fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nigel Pickavance fel ffeil CSV

cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru

Gareth A. Roberts

4 Bryn Heulog Terrace
Bangor
LL57 4SY

07474 821147

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth A. Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth A. Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Menna Baines

200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DT

01248 364 522
07867 697 921

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel ffeil CSV

cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Steve Collings

Ceris
Craig y Pandy
Tregarth
Gwynedd
LL57 4RA

01248 600 424

Lawrlwythwch manylion cyswllt Steve Collings fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Steve Collings fel ffeil CSV

cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru

Richard Medwyn Hughes

4 Lon y Ffrwd
Bangor
Gwynedd
LL57 2LG

01248 362 849
07803 723976

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Medwyn Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Medwyn Hughes fel ffeil CSV

cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru

Huw Gruffydd Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

01248 351 331
07776 132277

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Gruffydd Wyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Gruffydd Wyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Keith Jones

The Mostyn Arms
27 Ambrose Street
Hirael
Bangor
LL57 1BH

01248 364 572

Lawrlwythwch manylion cyswllt Keith Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Keith Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.keithjones@gwynedd.llyw.cymru

Rheinallt Puw

Cartrefle
Ffordd PAnt
Bethesda
Gwynedd
LL57 3PA

07789 742092

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rheinallt Puw fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rheinallt Puw fel ffeil CSV

cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel
Lon Newydd Coetmor
Bethesda
LL57 3DT

01248 605 365
07949 034967

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel ffeil CSV

Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Catrin Wager

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07366 418318

Lawrlwythwch manylion cyswllt Catrin Wager fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Catrin Wager fel ffeil CSV

cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Owen

6 Lon Groes
Rachub
Gwynedd
LL57 3EU

01248 605 523
07810 022820

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru

Elwyn Jones

Fferm Tan y Weirglodd
Waun Pentir
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

01248 354264
07936 545645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Mair Rowlands

9 Glantraeth
Bangor
Gwynedd
LL57 1HQ

07912 433202

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mair Rowlands fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mair Rowlands fel ffeil CSV

cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru