Manylion cyswllt

Shirley Wyn Williams (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Beddgelert
92 Ffordd y Sir
Penygroes, Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EY

01286 881387
07593 501179

ccbeddgelert@yahoo.com