Manylion cyswllt

Miss Mary C Jones (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanaelhaearn
Merbwll, Penlon Trefor
Ffordd Clynnog
Caernarfon, Gwynedd
LL54 5AB

01286 660768
07879 825459

mary.jones17@btinternet.com