Manylion cyswllt

Catrin Heledd Roberts (Clerk)

Cadeirydd Cyngor Tref Nefyn
Glandwr
Lôn Tan y Bryn
Morfa Nefyn, Pwllheli
LL53 6BU

07880737298

catbono@live.co.uk