Manylion cyswllt

Bedwyr Gwilym (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Bryncrug
4 Cae Ffynnon
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3EE

07961 973989

bgwilym@yahoo.co.uk