Manylion cyswllt

Mrs Christina Miller (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Corris
Suite 1, Fronfelen Hall
Corris
Machynlleth, Powys
SY20 9TF

01654 761307

corriscommunitycouncil@gmail.com