Manylion cyswllt

Mrs Llywela Carol Hughes (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanegryn
Tŷ'r Ysgol
Llanegryn
Tywyn, Gwynedd
LL36 9SS

01654 710613

c.hughes74@btinternet.com