Manylion cyswllt

Cynghorydd Julie Fallon

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Meirion Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Ian Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Phil Wynn

(Ni roddir cyfeiriad)

Cemlyn Rees Williams

Y Bwthyn
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1EB

01286 674977
07955 951403

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Rosalind Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Claire Armitstead

(Ni roddir cyfeiriad)

Richard Collet

(Ni roddir cyfeiriad)

Jonathan Morgan

(Ni roddir cyfeiriad)

Alison Fisher

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Lowri Brown

(Ni roddir cyfeiriad)

Claire Homard

(Ni roddir cyfeiriad)

Garem Jackson

(Ni roddir cyfeiriad)

Rhys Howard Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Karen Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Geraint Davies

(Ni roddir cyfeiriad)