Manylion cyswllt

Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6JF

07486 686783

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gruffydd Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gruffydd Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru