Manylion cyswllt

W. Roy Owen

39 Maes Meddyg
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2SF

01286 672 618
07817 674915

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru