Manylion cyswllt

Gareth Wyn Griffith

17 Bryn y Môr
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4LY

01286 676869

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru