Mater - penderfyniadau

17/11/2020 - AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad a chefnogi cyfeiriad y rhaglen waith.

 

Rhesymau:

 

Sefydlwyd Is-grŵp amrywiaeth er mwyn ymdrechu i geisio hybu mwy o amrywiaeth o

wahanol gefndiroedd i sefyll etholiad ar gyfer Llywodraeth Leol.

 

Gyda newid deddfwriaethol yn golygu y gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn

etholiadau Senedd Cymru o 2021 ymlaen ac etholiadau Llywodraeth Leol o 2022 ymlaen.

Mae’r newid deddfwriaethol wedi dod a chyfleoedd yn ei sgil.

 

 

Nodwyd bod y cyfnod presennol yn adlewyrchu’r angen i gael aelodau o wahanol gefndiroedd fel eu bod yn gallu ymateb mewn dulliau amrywiol i’r heriau sy’n codi o fewn y gymuned.