Mater - penderfyniadau

11/01/2021 - Application No C20/0538/03/LL - Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW

Dirprwyo’r hawl  Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i’r amodau canlynol:

 

1.            5 mlynedd.

2.            Yn unol â’r cynlluniau.

3.            Llechi fel deunydd toi

4.            Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer yr adeiladau i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.            Amodau Priffyrdd ar gyfer parcio/mynedfa.

6.            Tirlunio meddal a chaled.

7.            Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl yn ystod y Sul a Gwyliau Banc.

8.            Cytuno manylion parthed enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

9.            Tynnu hawliau datblygu cyffredinol yr holl unedau.

10.          Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys gwaith dymchwel a threfniadau gwaith yn ystod adeiladu i’w gytuno gyda’r ACLL.

11.          Sicrhau / cytuno ar gynllun tai fforddiadwy (safonol)

 

Nodyn:

SUDS

Dwr Cymru