Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Application No C20/0623/19/AC - Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon ref: 63416/11/202016/11/2020Nid i'w alw i mewn
Application No C20/0350/42/DT - Fferm Cae Rhug Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli ref: 63316/11/202016/11/2020Nid i'w alw i mewn
Application No C20/0070/39/DT - Ty Wiggins, 12 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli ref: 63216/11/202016/11/2020Nid i'w alw i mewn
Cais Rhif C20/0607/42/DT - Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli ref: 63116/11/202016/11/2020Nid i'w alw i mewn
YMDDIHEURIADAU ref: 61022/10/202022/10/2020Nid i'w alw i mewn
WELSH LANGUAGE STANDARDS AND THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY ref: 61812/11/202012/11/2020Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 61512/11/202012/11/2020Nid i'w alw i mewn
AN OVERVIEW OF THE IMPACT OF COVID 19 ON SERVICES AND ACTIVITIES HELD THROUGH THE MEDIUM OF WELSH ref: 61712/11/202012/11/2020Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 61612/11/202012/11/2020Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2019/20 ref: 61409/11/202009/11/2020Nid i'w alw i mewn