Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG 2019 - 2023: CYFRANIAD ADRAN YMGYNGHORIAETH ref: 184629/04/202129/04/2021Nid i'w alw i mewn
WELSH GOVERNMENT POLICY ON LANGUAGE TRANSMISSION AND USE IN FAMILIES ref: 184829/04/202129/04/2021Nid i'w alw i mewn
WELSH LANGUAGE PROMOTION PLAN 2019 - 2023: ECONOMY AND COMMUNITY ref: 184729/04/202129/04/2021Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 184527/04/202127/04/2021Nid i'w alw i mewn
PENODI PRIF WEITHREDWR ref: 184023/04/202123/04/2021Nid i'w alw i mewn
PUBLIC PROTECTION SERVICES ref: 184422/04/202122/04/2021Nid i'w alw i mewn
CONTROL OF FIREWORK DISPLAYS ref: 184322/04/202122/04/2021Nid i'w alw i mewn
BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS - CYNNYDD AR WIREDDU'R CYNLLUN LLESIANT ref: 184222/04/202122/04/2021Nid i'w alw i mewn