Canlyniadau etholiad ar gyfer Corris/Mawddwy

Corris/Mawddwy - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
John Pughe Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd