Canlyniadau etholiad ar gyfer Garth (Bangor)

Garth (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Huw Gruffydd Wyn Jones Plaid Cymru 136 56% Etholwyd
Lesley Day Annibynnol 107 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 243
Etholwyr 514
Nifer o bapurau pleidleisio a ddyrannwyd 243
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Gruffydd Wyn Jones 56% Etholwyd
Lesley Day 44% Ni etholwyd