Canlyniadau etholiad ar gyfer Llangelynnin

Llangelynnin - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Louise Hughes Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd