Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanuwchllyn

Llanuwchllyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Alan Jones Evans Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd