Canlyniadau etholiad ar gyfer Penrhyndeudraeth

Penrhyndeudraeth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Gareth Thomas Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd