Canlyniadau etholiad ar gyfer Tregarth a Mynydd Llandygai

Tregarth a Mynydd Llandygai - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Dafydd Owen Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd