Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Bala

Y Bala - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Dilwyn Morgan Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd