Canlyniadau etholiad ar gyfer Llandderfel

Llandderfel - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Elwyn Edwards Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd